Zváranie plynovodných a vodovodných rúr z plastov

Leždík, V., Mičian, M., Bohinský, J., Straško, J.

Rok vydania: 2009

Publikácia „Zváranie plynovodných a vodovodných rúr z plastov“ je uceleným dielom, v ktorom sú prostredníctvom prezentácie výsledkov viacročných praktických skúseností autorov vysvetlené základné poznatky z materiálovej oblasti, oblasti technológie zvárania plastových rúr, skúšok zvarových spojov a spracovania, resp. schvaľovania postupov zvárania plastov…