Skúšky zváračov a príprava pracovníkov NDT

Spoločnosť umožňuje vykonanie skúšok potrebných pre certifikáciu zváračov a spájkovačov v súlade s nasledovnými normami:

 • zvárači kovových materiálov: EN ISO 9606-1 až 5
 • spájkovači: EN ISO 13585
 • zvárači termoplastov: EN 13 067

Príprava pracovníkov nedeštruktívneho skúšania (NDT) na certifikáciu podľa EN ISO 9712 a EN 13100-1:

 • skúšanie materiálov vizuálnymi metódami VT2,
 • skúšanie materiálov kapilárnymi metódami PT2,
 • skúšanie magnetickou práškovou metódou MT2,
 • skúšanie ultrazvukom UT2,
 • meranie hrúbok ultrazvukom UTT,
 • skúšanie termoplastov vizuálnymi metódami VT-ThP,
 • skúšanie termoplastov ultrazvukom UT-ThP2.

Poradenstvo

Inštitút kvality a vzdelávania svojím zákazníkom ponúka poradenstvo pri budovaní a zavádzaní:

 • systémov manažérstva kvality podľa EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky.
 • systémov kvality vo zváraní podľa radu noriem EN ISO 3834 Požiadavky na kvalitu pri tavnom zváraní kovových materiálov.
 • certifikácie výroby oceľových a hliníkových konštrukcií podľa EN 1090 Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií.
 • environmentálnych systémov podľa EN ISO 14001 Systémy environmentálneho manažérstva. Požiadavky s pokynmi na použitie.
 • nadstavbových systémov pre bezpečnosť a zdravie podľa dokumentov OHSAS 18001 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky.

Postupy zvárania

Vypracovanie postupov zvárania a spájkovania:

 • stanovené postupy zvárania v súlade s EN ISO 15609-1 a 2
 • špecifikácia postupu spájkovania BPS podľa normy EN 13134

Príprava podkladov a schválenie postupov zvárania WPQR

 • podľa radu noriem EN ISO 15614, resp. EN ISO 15613

Predaj bezpečnostnej spojovacej techniky FRIALEN® a FOX FITTINGS

Spoločnosť zabezpečuje predaj zváracej techniky a spojovacej techniky značiek FRIALEN®  a FOX FITTINGS používanej pre plynovodné, vodovodné a priemyselné potrubné systémy.