Tvorba postupov zvárania kovových materiálov

Leždík, V., Mičian, M., Škybraha, J., Bohinský, J.

Rok vydania: 2006

Tvorba postupov zvárania kovových materiálov

Publikácia Tvorba postupov zvárania kovových materiálov je uceleným dielom, v ktorom prezentáciou výsledkov viacročných praktických skúseností autorov je vysvetlený jeden zo spôsobov schvaľovania postupu zvárania pre konkrétny typ zvarového spoja zváranej konštrukcie plynového výmenníka.

Kniha je určená hlavne pracovníkom priemyslu, ktorí pôsobia v oblastiach technológii zvárania, predovšetkým začínajúcim inžinierom zvárania, ktorých jednou z činností je práve oblasť stanovovania zváracích postupov. Publikácia je koncipovaná tak, že je možné využiť ju s plnou mierou ako vysokoškolskú učebnicu pre študentov technických univerzít v študijných programoch zameraných na zváranie a zváracie procesy vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania.