Schvaľovanie postupov zvárania kovových materiálov a plastov

Leždík, V., Mičian, M., Patek, M.

Rok vydania: 2016

Publikácia jednoduchou a zrozumiteľnou formou popisuje metodiku schvaľovania postupov zvárania kovových materiálov a plastov. Popisované sú tiež procesy schvaľovania pri vytváraní návarov, pri priváraní svorníkov, ako aj spájkovaní. 

Kniha je rozdelená na 13 kapitol, pričom každá sa zaoberá požiadavkami na možnosť schválenia postupu zvárania WPQR rôznych typov materiálov a rozličných technológií spájania. Kapitoly sú spracované formou praktických príkladov a popisujú reálne podmienky pri zváraní a skúšaní vzoriek a rozsah schválenia vypracovaného postupu zvárania. Rovnako sú uvádzané aj teoretické základy o zvariteľnosti materiálov popisovaných v danej kapitole, resp. špecifikách technológie spájania.