Opravy plynovodných potrubí vykonávané technológiou zvárania

Leždík, V., Koňár, R., Koreňová, N.

Rok vydania: 2020

Predkladaná publikácia jednoduchou a zrozumiteľnou formou popisuje metodiku opráv výrobných a prevádzkových chýb plynovodných potrubí. V publikácii sú zhrnuté praktické skúsenosti získané pri opravách oceľových a plastových plynovodov, aj so špecifikami popisujúcimi problémy a reálne podmienky pri oprave plynovodu, ktoré sú vo veľkej miere vykonávané technológiou zvárania s následným nedeštruktívnym skúšaním opravovaných častí plynovodu.

Kniha je odborne zameraná do troch oblastí. Prvou oblasťou sú technológie opráv plynovodov z ocele a plastu a ich praktické realizácie, druhou oblasťou sú možnosti použitia a obmedzení nedeštruktívnych kontrol vykonávaných pri opravách, a ich konkrétna realizácia. Treťou časťou je popis hrozieb a možnosti zlepšenia bezpečnosti plynovodných potrubí v súčasnosti.